Access

1-23-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan